promotie universiteit
Promoveren Universiteit Leiden.
Een promotietraject bestaat uit het doen van origineel wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar en duurt over het algemeen vier jaar. Veel promovendi zijn in dienst van de universiteit, maar er zijn ook promovendi die een eigen beurs meebrengen. Daarnaast kent de universiteit een groot aantal buitenpromovendi, die veelal in deeltijd werken aan hun promotie.
Promotieagenda Promotieagenda Universiteit Universiteit van van Amsterdam. Amsterdam. icon-alert-error. icon-arrow-left. icon-arrow-right. icon-arrow-top. icon-arrow-up. icon-calendar-source. icon-checkmark. icon-close. icon-download. icon-facebook. icon-
Jump to the footer. Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser! Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht. Sluit deze melding. ga naar de startpagina van de Universiteit van Amsterdam.
Promotieplechtigheid Promoveren Vrije Universiteit Amsterdam.
Vrije Universiteit Amsterdam. Home Onderzoek Promoveren Promotieplechtigheid. De promotieplechtigheid is openbaar en toegankelijk voor personen vanaf 8 jaar. De plechtigheid duurt ongeveer anderhalf uur. Voor informatie met betrekking tot de ceremonie kunt u het promotieprotocol raadplegen. In dit document vindt u naast het protocol, ook een checklist en de formule die u uitspreekt voor en na de verdediging. Een kaart met de formule wordt voorafgaand aan de promotie aan u uitgereikt door de pedel.
Promoveren aan de UU Universiteit Utrecht.
Je promotietraject voltooien. Na de promotie. Video van Oisín Ryan tells us about his PhD experiences at Utrecht University. Hoe is het om in Utrecht te promoveren? Heb je een mastertitel of vergelijkbare graad? En wil je verder het onderzoek in?
Promotiereglement Promoveren aan de UU Universiteit Utrecht.
Het promotiereglement stelt onder meer wie toegang heeft tot de promotie, hoe de promotoren en copromotoren aangewezen worden, hoe het proefschrift tot stand moet komen en hoe de beoordelingscommissie wordt samengesteld. Per 1 januari 2018 kunnen ook sommige UHDs als promotor aangewezen worden, lees hierover de voorwaarden docx die gebaseerd zijn op de VSNU-handreiking pdf. Zie ook brief van de Rector Magnificus pdf met procedures omtrent promoveren. Speciale regeling voor joint doctorates. Voor joint doctorates biedt de Universiteit Utrecht een speciale regeling.
Promotiereglement Universiteit Leiden Universiteit Leiden.
Bijlage 1 Verzoek tot ontheffing van de opleidingseis inzake de toegang tot de promotie. Bijlage 1a Aanvraag tot toelating tot de Graduate School. Bijlage 2 Brief van de promovendus aan de decaan inzake bereidverklaring van hoogleraar om als promotor op te treden. Bijlage 3 Brief van promotor aan decaan inzake goedkeuring/ afkeuring manuscript van het proefschrift. Bijlage 3a Brief van decaan aan promovendus inzake afwijkende procedure voor proefschriften op het gebied van de Kunsten. Bijlage 4 Licentieovereenkomst voor opname proefschrift in het Institutioneel Repositorium van de Universiteit Leiden.
Wetenschappelijke promotie Wikipedia.
Promotie in academische zin is het behalen van de academische graad van doctor door het schrijven en publiekelijk verdedigen van een proefschrift, al dan niet met stellingen, aan een universiteit, of althans onder supervisie van een hoogleraar die als promotor optreedt. Strikt genomen is de promotie slechts het ondeelbare moment waarop deze hoogleraar de promovendus bevordert tot doctor, tijdens de promotieplechtigheid, na de verdediging en de beraadslaging door de promotiecommissie. In het Nederlands-Nederlandse spraakgebruik doelt men met een promotie" vaak op het volledige onderzoeksproject, met het enkele jaren durende doctoraatsonderzoek dat uitmondt in een proefschrift ook wel dissertatie genoemd. De promotie gaat volgens een vast ceremonieel, dat sterk per land en per universiteit kan verschillen. Degene die gaat promoveren wordt een promovendus genoemd.
Promoveren Erasmus University Rotterdam.
Ben je nog geen promovendus maar ambieer je wel een wetenschappelijke carrière bij de Erasmus Universiteit Rotterdam? Op deze pagina's' lees je meer over onze vacatures en wat we promovendi te bieden hebben. De dag van de promotie. 010 408 1006 Kamer.
Wat is promoveren? Informatie voor promovendi.
Delen op Twitter. Wat is promoveren? Promoveren is het behalen van een doctorsgraad. De term promoveren wordt gebruikt voor zowel de promotieplechtigheid als voor het traject ernaar toe. Om te kunnen promoveren doet u wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar die als beoogd promotor begeleider van de promovendus in het onderzoek en het schrijven van het proefschrift optreedt. Beoogd promotor, omdat de hoogleraar pas vlak voor de feitelijke promotie als promotor wordt aangewezen. Naast de promotor hebt u vaak ook nog een dagelijks begeleider. Van uw onderzoek doet u verslag in een boek, het proefschrift of de dissertatie. Het proefschrift wordt beoordeeld door een manuscriptcommissie en wordt door u verdedigd tijdens de promotieplechtigheid. In een proefschrift kan ook een aantal niet eerder gepubliceerde artikelen worden samengevoegd. Zolang u aan het onderzoek en het proefschrift werkt bent u promovendus. Na de openbare verdediging van het proefschrift en het uitreiken van de bul mag u zich doctor noemen. Het behalen van de doctorstitel betekent dat u klaar bent voor een carrière in de wetenschap.

Contacteer ons