promotie universiteit
Promoveren Universiteit Leiden.
Een promotietraject bestaat uit het doen van origineel wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar en duurt over het algemeen vier jaar. Veel promovendi zijn in dienst van de universiteit, maar er zijn ook promovendi die een eigen beurs meebrengen. Daarnaast kent de universiteit een groot aantal buitenpromovendi, die veelal in deeltijd werken aan hun promotie.
Promotieagenda Promotieagenda Universiteit Universiteit van van Amsterdam. Amsterdam. icon-alert-error. icon-arrow-left. icon-arrow-right. icon-arrow-top. icon-arrow-up. icon-calendar-source. icon-checkmark. icon-close. icon-download. icon-facebook. icon-
De complexiteit van het menselijk immuunsysteem. Louella Presbitero richt zich op het begrijpen van de complexiteit, ingewikkelde details en onderliggende mechanismen van hoe het menselijke aangeboren immuunsysteem functioneert, vooral wanneer het wordt uitgedaagd. 30 okt 2019. Een verkenning van accretie rond zwarte gaten. Over de promotie van M.T.P.
Promotieplechtigheid Promoveren Vrije Universiteit Amsterdam.
Voor informatie met betrekking tot de ceremonie kunt u het promotieprotocol raadplegen. In dit document vindt u naast het protocol, ook een checklist en de formule die u uitspreekt voor en na de verdediging. Een kaart met de formule wordt voorafgaand aan de promotie aan u uitgereikt door de pedel.
Promoveren aan de UU Universiteit Utrecht.
Na de promotie. Elk jaar behalen zo'n' 550 promovendi hun doctorstitel in Utrecht. Bij de Universiteit Utrecht, behelst het promotietraject een hands-on-proces met relatief weinig cursussen. Vanaf dag één verricht de promovendus onderzoek, waardoor promovendi de kans krijgen om eigen ideeën te ontwikkelen binnen het thema van een onderzoeksgroep.
Reglementen en registratie Promoveren aan de UU Universiteit Utrecht.
In het promotiereglement van de Universiteit Utrecht is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WHW zijn vastgelegd, evenals een aantal voorwaarden die door het College voor Promoties van de Universiteit Utrecht zijn vastgesteld. Het promotiereglement stelt onder meer wie toegang heeft tot de promotie, hoe de promotoren en copromotoren aangewezen worden, hoe het proefschrift tot stand moet komen en hoe de beoordelingscommissie wordt samengesteld.
Promotiereglement Universiteit Leiden Universiteit Leiden.
Deze blijven tot 8 februari 2019 van toepassing op de proefschriften waaraan door de promotor al goedkeuring is verleend op 8 februari 2017. Om een promotietraject soepel te laten verlopen moeten de decaan, de graduate school en de pedel van de universiteit over de juiste gegevens beschikken. Het promotiereglement bevat om die reden een aantal bijlagen die op bepaalde momenten in het promotietraject moeten worden ingeleverd. Meer informatie over het verloop van het promotietraject vindt u op de website voor medewerkers of in het Procedureoverzicht Promotietraject. Bijlage 1 Verzoek tot ontheffing van de opleidingseis inzake de toegang tot de promotie.
Wetenschappelijke promotie Wikipedia.
Het komt zo weinig voor dat een al goedgekeurd proefschrift toch niet tot een promotie leidt, dat dit de landelijke kranten zal halen. Het is voorgekomen dat de promovendus kwam te overlijden nadat het proefschrift was voltooid en goedgekeurd, maar vóór de dag van de plechtigheid daar zitten soms maanden tussen. Dan rijst de vraag of iemand postuum kan promoveren. Die vraag is minder academisch dan hij lijkt, omdat ook een universiteit en de betreffende faculteit belang hebben bij een voltooide promotie: het draagt bij aan de reputatie en het kan ook financiële consequenties hebben. Postume promoties zijn niet gebruikelijk, maar zijn wel voorgekomen. Eind 2002 werd aan de Vrije Universiteit Amsterdam een promotie van een van fraude betichte arts op het laatste moment afgeblazen. Het langlopende onderzoek dat volgde trok in 2006 de conclusie dat het inderdaad aannemelijk was dat er gebruikgemaakt was van verzonnen patiëntgegevens. 4 Uiteindelijk stelde het Academisch Medisch Centrum de arts later alsnog in de gelegenheid aan de Universiteit van Amsterdam te promoveren op basis van ander, niet in twijfel getrokken, onderzoek.
Promoveren Erasmus University Rotterdam.
Bureau van de Pedel. Op deze website maken wij u wegwijs als aanstaand promovendus of promotor. U vindt hier in het kort wat u allemaal moet weten als u wilt promoveren aan de Erasmus Universiteit. De dag van de promotie.
Wat is promoveren? Informatie voor promovendi.
Delen op Twitter. Wat is promoveren? Promoveren is het behalen van een doctorsgraad. De term promoveren wordt gebruikt voor zowel de promotieplechtigheid als voor het traject ernaar toe. Om te kunnen promoveren doet u wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar die als beoogd promotor begeleider van de promovendus in het onderzoek en het schrijven van het proefschrift optreedt. Beoogd promotor, omdat de hoogleraar pas vlak voor de feitelijke promotie als promotor wordt aangewezen. Naast de promotor hebt u vaak ook nog een dagelijks begeleider. Van uw onderzoek doet u verslag in een boek, het proefschrift of de dissertatie. Het proefschrift wordt beoordeeld door een manuscriptcommissie en wordt door u verdedigd tijdens de promotieplechtigheid. In een proefschrift kan ook een aantal niet eerder gepubliceerde artikelen worden samengevoegd. Zolang u aan het onderzoek en het proefschrift werkt bent u promovendus. Na de openbare verdediging van het proefschrift en het uitreiken van de bul mag u zich doctor noemen. Het behalen van de doctorstitel betekent dat u klaar bent voor een carrière in de wetenschap.

Contacteer ons